Anmeldelse | Review

Red Joan

3 ud af 5 gascentrifuger

Først tænkte jeg, at den her film måtte være inspireret af "Oppenheimer", men så registrerede jeg årstallet (2018), og så måtte det jo snarere være omvendt. Historien begynder med, at politiet anholder en tidligere kvindelig atomfysiker, der før og under krigen udleverede hemmelige dokumenter om det britiske atombombeprojekt til russerne. Hun var blevet forført af en KGB-agent og ikke selv kommunist, men ville blot have, at alle havde samme adgang til det frygtelige våben. "Baseret på en virkelig historie" stod der, og så måtte det jo være ganske vist, tænkte jeg, indtil jeg fandt ud af, at den rigtige spion, Melita Norwood, hverken var atomfysiker eller på romantiske vildveje, men blot en forstokket kommunist, der gav russerne opskriften på bomben i håb om at få dræbt alle Sovjetunionens fjender.

Det er ikke første gang, filmindustrien omskriver virkelige hændelser til noget, der passer ind i Hollywood-skemaerne, og det må siges at være tæt på falsk reklame at kalde det en "sand historie". Men bortset fra det byder filmen på troværdige tidsbilleder fra atomfysikkens barndom og klassisk melodrama med Sophie Cookson som den naive Joan, der forelsker sig i en jødisk flygtning, som viser sig at være KGB-agent, selv om det hele altså er ren fiktion. Den ældre udgave af Joan, der køres gennem politiets vridemaskine, spilles af Judy Dench, der som altid klarer opgaven med bravur.

Okay tidsfordriv og så heller ikke meget mere.

Red Joan

3 out of 5 gas centrifuges

At first I thought this movie must have been inspired by "Oppenheimer", but then I noticed the year (2018), so it must rather be the other way around. The story begins with the police arresting a former female nuclear physicist who, before and during the war, handed secret documents about the British atomic bomb project to the Russians. She had been seduced by a KGB agent and was not a communist herself, but simply wanted everyone to have equal access to the terrible weapon. "Based on a true story," it said, and this I believed until I found out that the real spy, Melita Norwood, was neither a nuclear physicist nor a wayward romantic, but simply a die-hard communist who gave the Russians the recipe for the bomb in the hope of killing all enemies of the Soviet Union.

It's not the first time the movie industry has rewritten real-life events to fit into Hollywood schematics, and calling it a "true story" is close to false advertising. But in spite of most of it being pure fiction, the movie offers believable scenes from the early days of nuclear physics and classic melodrama with Sophie Cookson as the naive Joan who falls in love with a Jewish refugee that turns out to be a KGB agent. The older version of Joan being run through the police wringer is played by Judy Dench, who, as always, does a brilliant job.

Okay pastime and not much more.