Anmeldelse | Review

Hijack (miniserie)

4½ ud af 5 løse skud

Et britisk passagerfly bliver overtaget af en flok velforberedte flykaprere, og en af passagererne, Sam Nelson, som er en dreven virksomhedsforhandler, forsøger at håndtere situationen. Den syv timer lange flyvetur fra Dubai til London bliver mere eller mindre skildret i realtid (7 gange 45 minutter), og hvert afsnit ender naturligvis med en nervepirrende cliffhanger. Hverken spændingen eller produktionsværdien kan dårligt blive højere, og AppleTV+ har med denne miniserie endnu en gang lanceret en sikker succes, ikke mindst fordi Sam Nelson portrætteres perfekt af Idris Elba. Nævnes skal bestemt også Neil Maskells præstation som flykaprernes uberegnelige leder.

Jeg skal ikke gå i detaljer, for dem skal du selv have lov til at opleve. Når jeg ikke giver serien det sidste halve point, er det fordi jeg undrede mig en kende over, at de dygtige plotmagere, der ellers holder spændingen på et nogenlunde realistisk niveau, bryder deres egen stil med en overgearet (om end absolut spændende) krølle på halen.

Hijack (miniseries)

4½ out of 5 blank shots

A British airliner is taken over by a group of well-prepared hijackers, and one of the passengers, Sam Nelson, a skilled corporate negotiator, tries to deal with the situation. The seven-hour flight from Dubai to London is shown more or less in real time (7 times 45 minutes), and each episode naturally ends in a nerve-wracking cliffhanger. Neither suspense nor production value could hardly be higher, and AppleTV+ has once again launched a surefire success with Nelson perfectly portrayed by Idris Elba. Also worth mentioning is Neil Maskell's performance as the unpredictable leader of the hijackers.

I won't go into details; those you'll have to experience for yourself. When I don't give the series the last half point, it's because I was a bit surprised that the skilled plot makers, who otherwise keep the suspense at a fairly realistic level, break their own style with an over-the-top (albeit absolutely exciting) twist in the end.