Anmeldelse | Review

Departure, sæson 1 (2019)

3½ ud af 5 gule gummibåde

Hvis du lider af flyskræk eller måske bare vil underholdes, kan denne britiske thriller garanteret give dig både grå hår og gåsehud. Historien er velkomponeret med masser af spænding, mystik, falske spor og uventede overraskelser lige til sidste minut. Et passagerfly fra New York til London forsvinder midt over Atlanten. Hvad skete der? Et hold af eksperter kaster sig ud i et kapløb med tiden for at redde eventuelt overlevende.

Jeg ville gerne give serien ½ point mere, men der er et par dumme ting, der trækker ned i karakterbogen ─ dog ikke nok til, at jeg føler tiden spildt, så stor anbefaling herfra. Sæsonen afsluttes uden cliffhangere, men der er lavet to ekstra årgange med samme team og tema. Dem glæder jeg mig til at se. Men først skal jeg lige have konsumeret en anden og velanmeldt flygyser, "Hijack" med Idris Elba (AppleTV+).

Men hvem er med? De eneste, jeg kendte, er Christopher Plummer (hans næstsidste rolle) og Claire Forlani, som huskes fra "Meet Joe Black" og stadig ser forrygende godt ud. Hovedrollen som havarieksperten Kendra Malley spilles af Archie Panjabi , som nogle måske vil genkende fra "The Good Wife".

Departure, season 1 (2019)

3½ out of 5 yellow rafts

If you have a fear of flying or just want to be entertained, this British thriller is guaranteed to give you grey hair as well as goosebumps. The story is well-crafted with plenty of suspense, mystery, red herrings, and unexpected surprises right up to the last minute. A passenger plane from New York to London disappears in the middle of the Atlantic Ocean. What happened? A team of experts races against time to save any survivors.

I'd like to give the series ½ point more, but there are a few silly things that lower the bar ─ but not enough to make me feel like I'm wasting my time, so a big recommendation from me. The season ends without cliffhangers, but there are two extra installments with the same team and theme that I'm looking forward to seeing. But first, I have to consume another well-reviewed flight thriller, "Hijack" with Idris Elba (AppleTV+).

But who's in it? The only ones I knew were Christopher Plummer (his penultimate role) and Claire Forlani, who is remembered from "Meet Joe Black" and still looks terrific. The lead role of crash expert Kendra Malley is played by Archie Panjabi , whom some may recognise from "The Good Wife".