Anmeldelse | Review

De Gaulle

3 ud af 5 frie franskmænd

Her får vi historien om Charles de Gaulles kvalitative spring fra lydig oberst til oprørsk general og leder af France Libre i løbet af foråret/sommeren 1940. Der er en del snak bag kulisserne, som belyser, hvad der motiverede marskal Pétain til at overgive Frankrig til tyskerne og de Gaulle til at begå mytteri og føre kampen videre fra England, hvilket formentlig er interessant for franskmænd og historikere, men næppe for familien Danmark, der nok vil hæfte sig mere ved scenerne fra de Gaulles privatliv med hustru og tre børn, hvoraf den yngste led af Downs Syndrom. Cinematografien er tiptop, og Lambert Wilson har både højde, statur og talent til at spille de Gaulle (suppleret med kunstig næse).

Kan ses på DR til og med 10/8 2023

De Gaulle

3 out of 5 Free French

This is the story of Charles de Gaulle's qualitative leap from obedient colonel to rebellious general and leader of France Libre during the spring/summer of 1940. There is a lot of behind-the-scenes chatter shedding light on what motivated Marshal Pétain to surrender France to the Germans and de Gaulle to mutiny and carry on the fight from England, which is probably interesting for Frenchmen and historians, but hardly for the ordinary viewer, who may be more fascinated by the scenes from de Gaulle's family life with his wife and three children, the youngest of whom suffered from Down's Syndrome. The cinematography is top-notch, and Lambert Wilson has the height, stature and talent to play de Gaulle (supplemented by an artificial nose).